UBS, s.r.o.

Ružová dolina 25

821 09 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 44 138 121 

IČ DPH: SK2022600415

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:52044/B

Prihlásenie